Publicado el

PSIKOLOGIA KALEAN 2024

¡CONFECCIONAMOS LA BOLSA DE PSIKOLOGIA KALEAN 2024!

Con el ritmo del día a día se nos olvida la importancia de cuidarnos de forma integral, física y psíquicamente, con el único objetivo universal y compartido de ser felices. De ahí la gran importancia de la iniciativa del Colegio de Psicología de Bizkaia (COP): acercar “a pie de calle” la psicología ofreciendo de forma accesible herramientas de autocuidado y pautas para aprender a cuidad a los otros. Han sido días de debates y ponencias en las que hemos aprendido sobre adolescencia y juventud, mayores, deporte, etc. Gizartelur ha participado en esta iniciativa confeccionando las bolsas que se repartieron durante las jornadas a las personas ponentes y voluntariado.

Desde la línea textil de Gizartelur, empresa de inserción, hemos diseñado y confeccionado una tote bag con material reciclado. Hemos reutilizado las pancartas de material plástico de la 2º edición de Psikologia Kalean. La reutilización del residuo textil reduce el consumo de agua, energía y la contaminación que origina la fabricación con materia virgen. Las bolsas han contribuido a garantizar patrones de consumo y producción sostenibles, reducir emisiones de carbono asociadas a la producción textil, reducir el gasto de agua y crear empleo dentro del tercer sector favoreciendo las oportunidades socio-laborales de las personas contratadas en Gizartelur S.L.E.I. Por tanto, ha sido un proyecto enmarcado dentro de los objetivos de desarrollo sostenible o agenda 2030.

Dentro de esta iniciativa, el COP impartió una formación exclusivamente para las personas trabajadoras de Gizartelur. La finalidad de la acción formativa ha sido la mejora de nuestras competencias socio-laborales o soft skills. Realizamos dinámicas grupales y actividades de reflexión personal que nos han ayudado a conocernos un poco mejor y a incorporar claves para comunicarnos y relacionarnos de forma saludable en el trabajo. ¡Gracias COP!

PSIKOLOGIA KALEAN 2024 POLTSA EGIN DUGU!

Eguneroko erritmoarekin ahaztu egiten zaigu geure burua modu integralean, zein fisiko zein psikikoan, zaintzearen garrantzia, zoriontsu izateko helburu unibertsal eta partekatu bakarrarekin. Horregatik da hain garrantzitsua Bizkaiko Psikologia Elkargoaren (BPE) ekimena: «kalean bertan» hurbiltzea psikologia, norberaren zaintzarako tresnak eta besteei zaintzen ikasteko jarraibideak modu eskuragarrian eskainiz. Eztabaida-egunak eta ponentziak izan dira, eta nerabezaroari eta gazteriari, adinekoei, kirolari eta abarri buruz ikasi dugu. Gizartelurrek ekimen honetan parte hartu du, jardunaldietan hizlariei eta boluntarioei banatu zitzaizkien poltsak egiten.

Gizartelur gizarteratze-enpresaren ehungintza-lerrotik, birziklatutako materialarekin egindako tote bag bat diseinatu eta egin dugu. Psikologia Kalean ekimenaren 2. edizioko plastikozko pankartak berrerabili ditugu. Ehun-hondakina berrerabiltzeak murriztu egiten du materia birjinarekin fabrikatzeak sortzen duen uraren, energiaren eta kutsaduraren kontsumoa. Burtsek lagundu dute kontsumo eta ekoizpen eredu iraunkorrak bermatzen, ehungintzarekin lotutako karbono-emisioak eta ur-gastua murrizten eta hirugarren sektorearen barruan enplegua sortzen, Gizartelur L.E.S.L kontratatutako pertsonen aukera sozio-laboralak bultzatuz. Beraz, garapen jasangarriaren edo 2030 agendaren helburuen barruan kokatutako proiektua izan da.

Ekimen horren barruan, BEPk Gizartelurreko langileei bakarrik eman zien prestakuntza. Prestakuntza-ekintzaren helburua gure gaitasun sozio-laboralak edo soft skills hobetzea izan da. Talde-dinamikak eta hausnarketa pertsonaleko jarduerak egiten ditugu, elkar hobeto ezagutzen eta lanean modu osasungarrian komunikatzeko eta harremanetan jartzeko gakoak txertatzen lagundu digutenak. Eskerrik asko BEP!